Professionals
in de sport


Met creatief denken halen we je vaste denkpatronen overhoop. Met een doel. Tot nieuwe oplossingen te komen. En tot een nieuwe aanpak te komen. Ontdek hier ervaringen van een aantal deelnemers.

Dennis Weijers

Accountmanager sponsoring en partnerships - Atletiekunie

“In de Start2Create Academy ga je op een inspirerende locatie in sprinttempo aan de slag met creatieve tools om alle uitdagingen in de sportwereld op te lossen. Mijn gereedschapskist is verder gevuld met handige tools om de sportwereld in beweging te houden. Top!”

Martine van de Veen

Bestuurlijke ondersteuning - NTFU

“Als bond, regio-afgevaardigden en unie-bestuur komen we vaker bij elkaar, maar dan op de traditionele manier. Met de creatieve inhouse training legden we alle inzichten juist op een andere manier bij elkaar. Ik zag dat iedereen gedurende de hele dag input gaf. De deelnemers gingen naar huis met praktische handvatten en waardevolle inzichten. Regio-overleggen gaan we vanaf nu anders aanvliegen. Met punten die de deelnemers zelf hebben bedacht!"

Miranda Monster

Gebiedscoördinator - Rotterdam Sport Support

“Door de tools als handvatten te gebruiken is het makkelijker voorbereiden. Het is nog leuker werken zo en je gaat buiten het geijkte. Bij een tennisvereniging paste ik laatst de Sprong in de Toekomst toe. Naast veel energie leverde het ook nieuwe vrijwilligers en nieuwe samenwerkingen op met sponsors en andere partijen!”